… dansen in een woordenwel
uit 's harten diepsten grond.

Jacques Perk (1859-1881)

De naam Woordenwel

Een wel is een plaats waar water uit diepe grondlagen onder druk naar boven komt. Zoals ook woorden bij gevoelens van emotie opwellen uit je hart. Een stroom van woorden die alle kanten uit kan gaan.
Ik help u graag richting te geven aan uw verhaal, zodat uw waardevolle herinneringen bewaard blijven, in woorden waarin u zichzelf herkent.